00logo.png

 

 

:: info o firmi :: proizvodi :: download :: partneri :: referentna lista :: novosti :: izmjene :: kontakt

 

novosti.png

newsletter.png

Ukoliko želite primati obavijesti o novim nadogradnjama onda nam ostavite vašu mail adresu.

5D Helpdesk

Ukoliko imate pitanja ili vam je potrebna podrška u radu sa 5D ELEMENT sistemom, stojimo vam na raspolaganju.

Tel/Help desk:
+387 33 712 777
 

 

Izmjene u software-u

Listaj: Nazad | Naprijed | Upisa: 1 do 10 od 30

ELEMENT 15.11.2
24.11.2015

Apoteke-Recepti: Izmjene na exportu prema ZZO i izvještajima vezano za naknade
Apoteke-Recepti: Pretraživanje recepata po JMB
Prava pristupa: Pravo pristupa po org.jedinicama/skladištima
Prava pristupa: Dodana opcija zabrana komercijalisti da vidi dokumente i izvještaje drugih komercijalista osim svojih
Izvještaji: Izmjene na Obrascu EPO-1044
Labele: Dodana mogućnost štampanja labela po broju koleta
Plate: Izmjena na exportu GIP-a, izmjene na exportu i ispisu MIP-a
Kadrovska: Povećan opseg dostupnih informacija za korištenje kod Template-a ugovora.
Planiranje zaliha: Opcija za automatsku korekciju min. i max. količina u zadanom postotku (+/-).


ELEMENT 15.06.1
29.05.2015

Proizvodnja: Novi tip dokumenta - Plan proizvodnje sa generiranjem na osnovu narudžbi i kreiranjem zbirnih radnih naloga i njima pripadajućih parcijalnih naloga za proizvode i poluproizvode
Šabloni za knjiženje: Mogućnost korištenja konta upisanog na organizacionoj jedinici i knjizi faktura
Izvodi: Podrška za import izvoda za Sparkasse banku i slobodni import izvoda i blagajne iz TXT datoteke
Knjige faktura: uvedni indikatori u bojama na ekranu za fakture tj. u listi (knjizi) faktura. Uključuju se ili isključuju za pojedinu knjigu ualznih ili izlaznih faktura u Registru knjiga faktura - polje Oznaka za boje (0 ili 1).
Predefinirane su sljedeće kombinacije indikatora:
KUF - zelena slova za fakture koje nisu plaćene a nisu još dospjele, crvena slova za fakture koje nisu plaćene a dospjele su unutar 30 dana, crvena slova i crveno polje Iznosa za fakture koje nisu plaćene a dospjele su preko 30 dana
KIF - plava slova za fakture koje su plaćene, crna slova za fakzure koje nisu plaćene a nisu dospjele, crvena slova za fakture koje nisu plaćene a dospjele su unutar 90 dana, crvena slova i crveno polje Iznosa za fakture koje nisu plaćene a dospjele su u periodu preko 90 dana od današnjeg dana

ELEMENT 14.12.2
10.12.2014

Apoteke-Recepti
Izmjene na exportu prema ZZO.

ELEMENT 14.12.1
01.12.2014

Apoteke-Recepti
Izmjene na exportu prema ZZO.

ELEMENT 14.11.1
21.11.2014

Apoteke-Recepti
Novi export prema ZZO.

ELEMENT 14.05.1
07.05.2014

Obrazac D PDV
Povećan broj decimala na količini
Uvedene dimenzije iz GK i FIN i na robne dokumente
Proširena veličina polja naziva artikala, kat broj
Dorade na proizvodnji
Dorade na servisu.

ELEMENT 13.03.2
13.03.2013

Fiskalizacija: Podrška za TREMOL fisk.printere
Recepti: Mogućnost razdvajanja dnevnih prometa za komercijalnu robu i recepte
Fiskalizacija: Podrška za TREMOL fisk.printere
Plaće: Opcija obračuna minulog rada samo za vrijeme rada u trenutnoj firmi zaposlenja
Recepti: Dorade po zahtjevu ZZOKS - specijalista na receptu i novi export.

ELEMENT 12.09.1
04.09.2012

Plaće: Korekcije na exportu MIP-a nakon verzije 12.08.1


ELEMENT 12.08.1
27.08.2012

Plaće: Izmjene na exportu MIP-a (za radnike iz RS)


ELEMENT 12.04.1
15.04.2012

Financijska operativa: Dodana mogućnost upisivanja statusa faktura – sporne, utužene i otpisane, modul za prava pristupa 154 - FIN: Evid. spornih, utuženih i otpisanih faktura, Onemogućeno povezivanja ovakvih faktura kroz IOS, kao i pravljenje kompenzacija, Dodani upiti na osnovnim izvještajima kao i na rekapitulaciji kašnjenja
Plaće: Dodan ispis obrasca JS3400: Godišnja prijava podataka o doprinosima
Fiskalizacija: Ugrađen interface prema fiskalnom driveru Tremol
FIN: Dodano kopiranje UFA sa strukturom, Dodana org.jed. fakture na pregledu IOS-a
Dodana mogućnost izbora više faktura (tagovanjem) prilikom unosa stavki kompenzacije
Dodan upit za referentni datum u rekapitulaciji kašnjenja plaćanja kupaca. To je datum na osnovu kojega se računa kašnjenje plaćanja
Izmjene na exportu naloga za plaćanje za Raiffeissen bank (novi sistem)
Import Izvoda iz Raiffeissen bank e-bankinga, te UniCredit e-bankinga


Listaj: Nazad | Naprijed | Upisa: 1 do 10 od 30

:: na vrh

 

 

All Rights Reserved © 2017. 5th Dimension d.o.o.
Design by DDS "Idea is all"

 

:: home :: info o firmi :: proizvodi :: download :: partneri :: kontakt :: referentna lista :: novosti :: izmjene

 

 

 

Adresa:
Olovska 38
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel/Help desk:
+387 33 712 200
+387 33 712 201
+387 33 712 777

e-mail:
5d@5d.co.ba
info@5d.co.ba
podrska@5d.co.ba