00logo.png

 

 

:: info o firmi :: proizvodi :: download :: partneri :: referentna lista :: novosti :: izmjene :: kontakt

 

novosti.png

newsletter.png

Ukoliko želite primati obavijesti o novim nadogradnjama onda nam ostavite vašu mail adresu.

5D Helpdesk

Ukoliko imate pitanja ili vam je potrebna podrška u radu sa 5D ELEMENT sistemom, stojimo vam na raspolaganju.

Tel/Help desk:
+387 33 712 777
 

 

Proizvodi i moduli

:: prednosti 5 ELEMENT-a :: referent lista :: download

Modul 5D ELEMENT: Robno-materijalno knjigovodstvo

Modul je namjenjen za kompletno vođenje robno-materijalnog i komercijalnog poslovanja preduzeća za skladišta koja se vode po veleprodajnoj cijeni.
(Modul sadrži sljedeće funkcije, procedure, registre, dokumente i izvještaje:

Registri: Organizacione jedinice, artikli, sastavnice, klasifikacija artikala na klase i grupe, planska kalkulacija, jedinice mjere, poreske tarife, carinske tarife, poslovni partneri, klasifikacija partnera, rabatne grupe, gradovi, oblasti, zemlje, mjesta troška, valute, tečajna lista, komercijalisti.

Dokumenti:
Primke-kalkulacije, zavisni troškovi, povrat dobavljaču, prenosnice, otpremnice, povrat od kupca, promjene cijena, automatske promjene cijena, popis početnog stanja, inventurni popis, zapisnik o manjku, zapisnik o višku, zapisnik o otpisu, zapisnik o zamjeni artikala, radni nalozi: sastavnice, proizvodnja, zamjena, reversi, povrati reversa, trebovanja, ulazne i izlazne fakture, obračun poreza, planiranje zaliha, cjenici za kupce, narudžbe, slobodni cjenici, ulazni predračuni, ulazne narudžbe, ponude, predračuni, virmani.

Funkcije i procedure:
upisivanje planskih i carinskih troškova u plansku kalkulaciju, upisivanje predviđene, trenutne i maloprodajne marže u plansku kalkulaciju, upisivanje valute, poreza i carine u plansku klakulaciju, upisivanje cijena za dalju prodaju, usklađivanje cijena sa promjenom tečaja, usklađivanje marže sa promjenom tečaja, zaokruživanje cijena na planskoj kalkulaciji, oznake za ispis na cijeniku, stavljanje artikala van i u upotrebu, kreiranje povrata dobavljaču iz prijemnice, kopiranje prijemnice u otpremnicu, prenosnicu, kopiranje prenosnice u otpremnicu, eksport prenosnice u obliku primke, kreiranje prometa iz prenosnice, fakturiranje otpremnice, fakturiranje otpremnice na postojeću fakturu, registriranje uplate, naručivanje roba koje nedostaju iz otpremnice, otvaranje radnog naloga, kopiranje otpremnice u prijemnicu, kreiranje povrata od kupca iz otpremnice, kreiranje prenosnice iz otpremnice, dodavanje poreza na cijenu i iz cijene u otpremnicama, generiranje nivelacija za sve ili grupu artikala, generiranje popisa za sve artikle, grupu ili po tarifnoj grupi, eksport inventure u obliku prijemnice, automatsko kreiranje zapisnika o manjku i višku iz inventure, kreiranje otpremnice, reversa, prenosnice iz radnog naloga, generiranje izdatnica iz radnog naloga, kreiranje povrata reversa i otpremnice iz reversa, generiranje plana zaliha za sve artikle, grupu artikala ili po proizvođaču, generiranje narudžbi za sve, grupu artikala, po dobavljaču ili proizvđaču, kreiranje prijemnice i backorder liste iz narudžbe, kreiranje prijemnice iz ulaznog predračuna, kreiranje otpremnice iz ulazne narudžbe, kreiranje ulazne narudžbe, predračuna i otpremnice iz ponude, kreiranje otpremnice, prenosnice i predračuna, kreiranje otpremnice iz više predračuna, dodavanje poreza u predračunu.

Izvještaji:
ispis liste artikala, sastavnica, partnera, tečajne liste, planske kalkulacije, planskih cjenika, kalkulacija, primka, obračunski list, lista primki, zapisnik o povratu dobavljaču, kalkulacija, lista povrata, prenosnica, kalkulacija po prenosnici, ulazna i izlazna kalkulacija, obračunski list, lista prenosnica, otpremnica, otpremica sa opisom artikala, račun-otpremnica, izlazna kalkulacija, narudžba/izjava kupca, lista otpremnica, pregled prodaje po artiklima, zapisnik o povratu od kupca, kalkulacija, lista povrata, roba vraćena od kupca, nivelacijski zapisnik, kalkulacija i lista nivelacija, popis početnog stanja, kalkulacija, lista popisa, popisna lista, inventurna lista, inventurni višak, inventurni manjak, lista inventura, zapisni o višku i kalkulacija, zapisnik o manjku i kalkulacija, zapisnik o otpisu i kalkulacija, zapisnik o zamjeni robe i kalkulacija, radni nalog, kalkulacija po radnom nalogu, prijemnica i izdatnica po radnom nalogu, lista robe na izdatnicama koja nedostaje,  lista prijemnica, lista izdatnica, revers, lista reversa, roba izdana na revers, povrat reversa, lista povrata, trebovanje, kalkulacija, lista trebovanja, ulazna faktura, knjiga ulaznih faktura, potrošnja po dobavljačima, virman po fakturi, računa, račun u izabranoj valuti, kalkulacija po računu, narudžbenica/izjava kupca, knjiga izlaznih faktura, promet po kupcima, virman po izlaznoj fakturi, predračuni, lista predračuna, kalkulacija po predračunu, ponuda, lista ponuda, kalkulacija po ponudi, plan zaliha, minimalne, maksimalne količine, narudžba sa cijenama, narudžba sa količinama, narudžba na stranom jeziku, naručena roba zbirno i detaljno, backorder lista, lista narudžbi, cjenik, lager lista, stanje skladišta, stanje na dan, nabava zbirno i detaljno, prodaja zbirno i detaljno, robna kartica, robna kartica za više artikala, sastavnice, labele, trgovačka knjiga, rekapitulacija kašnjenja, prodaja robe po kupcima, nabavka robe po dobavljačima, ponuda robe po kupcima, analiza prodaje robe, analiza prodaje robnih grupa, analiza nabavke robe, analiza ponude robe, pregled prodaje robe, analiza plaćanja po periodima, ispis virmana.)

 

:: na vrh

 

 

All Rights Reserved © 2017. 5th Dimension d.o.o.
Design by DDS "Idea is all"

 

:: home :: info o firmi :: proizvodi :: download :: partneri :: kontakt :: referentna lista :: novosti :: izmjene

 

 

 

Adresa:
Olovska 38
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel/Help desk:
+387 33 712 200
+387 33 712 201
+387 33 712 777

e-mail:
5d@5d.co.ba
info@5d.co.ba
podrska@5d.co.ba