00logo.png

 

 

:: info o firmi :: proizvodi :: download :: partneri :: referentna lista :: novosti :: izmjene :: kontakt

 

novosti.png

newsletter.png

Ukoliko želite primati obavijesti o novim nadogradnjama onda nam ostavite vašu mail adresu.

5D Helpdesk

Ukoliko imate pitanja ili vam je potrebna podrška u radu sa 5D ELEMENT sistemom, stojimo vam na raspolaganju.

Tel/Help desk:
+387 33 712 777
 

 

Proizvodi i moduli

:: prednosti 5 ELEMENT-a :: referent lista :: download

Modul 5D ELEMENT: Financijska operativa

Modul finansijske operative zadovoljit će potrebe i najzahtjevnijih preduzetnika na polju modernog vođenja finansijskog poslovanja (ili, 5D ELEMENT Finansijska operativa predstavlja kompletno rješenje za upravljanje finansijama u svim industrijama). Svakodnevno praćenje potraživanja i dugovanja ne predstavlja dodatne napore zahvaljujući izvještajima koje 5D ELEMENT za Vas generira u Word ili Excel formatu. Finasijska operativa pretvara vaš administrativni sektor u odjeljenje od strateškog značaja na polju operativne obrade podataka i izvještavanja. Zahvaljujući sistemu koji omogućava automatsko povezivanje promjena na vašem žiro ručunu u mogućnosti ste imati ažuriran IOS. Sva knjiženja u glavnu knjigu obavljaju se preko postavljenih šablona za automatsko knjiženje tako da je kompletan proces sveden na minimum i traje samo nekoliko trenutaka, tek toliko koliko je potrebno da kliknete na komandu za automatsko knjiženje u glavnu knjigu. Modul finansijske operative usko je povezan sa modulom 5D ELEMENT Robno meterijalno knjigovodstvo sa jedne i sa modulom 5D ELEMENT Glavna knjiga sa druge strane. 5D ELEMENT Finansijsku operativu svakodnevno pokreću najrespektabilnija imena BIH privrede, nudeći vrijednost više poslu koji obavljaju.

Modul sadrži sljedeće funkcije, procedure, registre, dokumente i izvještaje:

Registri: Organizacione jedinice, knjige faktura, poslovni partneri, klasifikacija partnera, veličine kupaca, gradovi, regioni, opštine, mjesta troška, komercijalisti, tipovi komercijalista, žiro-računi, banke, blagajne, tipovi stavki blagajne, valute, tečajna lista.

Funkcije i procedure: (jako bitan segment približavanja proizvoda potencijalnom korisniku, istaknuti najbolje strane fin.operative i prednosti u odnosu na konkurenciju. Ne ulaziti u detalje osnovnih funkcija za koje se pretpostavlja da softver ovakve vrste posjeduje. )

- Pregled i ažuriranje izvoda otvorenih stavki (pregled očekivanih priliva od kupaca i obaveza prema dobavljačima, )
- Proces automatskog zatvaranja IOS-a, (automatsko zatvaranje faktura i uplata)
- Kompenzacije, Opomene,
- Žiro-računi (niz funkcionalnosti, ovaj dio služi za evidenciju računa i prometa po izvodima tj. Evidencija ulaznih i izlaznih računa – evidentirani ulazni i izlazni računi predstavljaju osnov za kreiranje PDV-prijave, omogućeno je i djelimčno plaćanje po računu, 5D ELEMENT sam predlaže povezivanje uplate sa potraživanjem predlažući uvijek najmanji od dva iznosa za povezivanje)
- Blagajne (aplikacija omogućava rad sa neogranićenim brojem blagajni kako u domaćoj tako i u stranoj valuti)
- Ostala finansijska knjiženja (Unutar ostalih finansijskih knjiženja daje se mogućnost rada sa nesvakodnevnim finansijskim poslovima kao što su cesije, prenos avansa, asignacije, lizing, ispravke)
- Automatsko kreiranje PDV prijave (poreska evidencija/obračun poreza)
- Knjige ulaznih i izlaznih faktura: U dijelu finansijske operative se vrši formiranje, pregled i izmjena izlaznih faktura (ručno ili već formiranih iz robnih dokumenata), unos ulaznih faktura (takođe, ručno ili iz ulaznih robnih dokumenata) i njihovo slanje u pripremu za knjiženje. Omogućeno je kreiranje izlazne fakture za usluge.

Blagajne: Blagajna troškova je evidencija o gotovinskom poslovanju firme. Novčane transkacije koje se mogu voditi kroz blagajnu su npr. Evidencija naknada uposlenicima za utrošeno gorivo, topi obrok, evidencija pazara iz maloprodajnih objekata. Aplikacija omogućava otvaranje neograničenog broja blagajni, bilo u KM ili u nekoj stranoj valuti. Podaci u blagajni vode se kroz tri vrste dokumenta: dnevnik blagajne, temeljnice, računi. Prvi korak je unos početnog stanje blagajne dok je ostatak rada doslovno olakšan i automatiziran, od unosa pojedinih slogova u blagajnički dnevnik do automatskog knjiženja dnevnika u glavnu knjigu po unaprijed kreiranim šablonima. Otvarajem narednog blagajničkog dnevnika program automatski zatvara prethodni, tako da je mogućnost manualne greške svedena na minimum. Aplikacija nudi mogućnost štampanja naloga za naplatu, naloga za isplatu, dnevnik blagajne po temeljnicama, dnevnik blagajne po stavkama, nalog za naplatu po stavci, nalog za isplatu po stavci, nalog za naplatu po dnevniku, nalog za isplatu po dnevniku, lista temeljnica, lista temeljnica po tipu, lista stavki po tipu, otvorene stavke blagajne.

Žiro računi: kao što je slućaj sa blagajnom možete kreirati prema svojim potrebama neograničen broj žiro-računa u domačoj i stranoj valuti. Rad sa izvodima (dokument kojim banka obavještava klijenta o transakcijama na njegovom žiro-računu) predmet je evidentiranja i obrade u modulu žiro-računi. Evidentiranje izvoda obuhvata unos osnovnih podataka o izvodu u cjelini, te unos podataka o stavkama izvoda, koje u sebi sadrže informacije o pojedinim transakcijama. Primarna funkcija žiro-računa je evidencija stanja na računima koje firma ima otvorene kod banaka. Međutim aplikacija nudi i mogućnost povezivanja novčanih transakcija zabilježenih na izvodu sa fakturama koje smo ispostavili ili dobili od poslovnih partnera. Uspostavljanjem ovih veza firma dobija mogućnost detaljnijeg uvida u stanje potraživanja i dugovanja, poslovne navike partnera, dinamiku priliva i odliva sredstava, te stvara pretpostavke za izradu pregleda i izvještaja koji pomažu u donošenju kvalitetnijih poslovnih odluka.

Kompenzacije: Pomoću modula za knjiženje kompenzacija radimo kompenzaciju potražnje i obveza od istog poslovnog partnera kao i cesiju unutar modula ostalih finansijskih knjiženja, kada navedeni kupac i dobavljač nisu isti partner.

Izvještaji:

Dobavljači

- pregled plaćanja po ulaznim fakturama,
- struktura zatvorenih faktura od dobavljača,
- pregled isplata dobavljačima po izvodima,
- otvorene isplate dobavljačima knjižene u glavnu knjigu
- finansijske kartice dobavljača
- izvod otvorenih stavki dobavljača
- zbirni pregled dugovanja po dobavljačima

Kupci

- pregled naplate po izlaznim fakturama
- struktura zatvorenih faktura kupcima
- pregled uplata od kupaca po izvodima
- otvorene uplate kupaca knjižene u glavnu knjigu
- finansijske kartice kupaca
- izvodi otvorenih stavki kupaca
- zbirni pregled potraživanja po kupcima

Izvještaji Excel

- filter isključenja
- pregled naplate
- pregled realizacije i potraživanja
- pregled nepovezanih uplata
- pregled faktura i uplata
- finansijski prometi
- rekapitulacija kašnjenja plaćanja
- struktura naplate
- pregled prometa sa kupcem
- kartica kupca iz KIF-a
- realizacija po kupcima
- nenaplačena realizacija po kupcima
- struktura po kupcima
- rabat/cassa skonto
- kupci – godišnji izvještaj
- izvještaj o evidentiranim lancima
- komercijalisti – godišnji izvještaj
- realizacija po komercijalistima i programima
- statistika po komercijalistima
- struktura po komercijalistima
- zbirna realizacija po komercijalistima
- realizacija po artiklima
- realizacija po programima
- artikli
- godišnji izvještaj
- dijagram prodaje
- analitička kartica po mjestu troška

 

:: na vrh

 

 

All Rights Reserved © 2017. 5th Dimension d.o.o.
Design by DDS "Idea is all"

 

:: home :: info o firmi :: proizvodi :: download :: partneri :: kontakt :: referentna lista :: novosti :: izmjene

 

 

 

Adresa:
Olovska 38
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel/Help desk:
+387 33 712 200
+387 33 712 201
+387 33 712 777

e-mail:
5d@5d.co.ba
info@5d.co.ba
podrska@5d.co.ba